Новата Кинология

Hundefreund    преди 77 месеца
7
Досега в България двама души вземат участие в дейността на IVDF.
Единият е зооинженер Николай Атанасов ( почетен член на съюза),другият е автора на превода.Надявам се,тази концепция да достигне до повече стопани и любители,защото кучешкият живот е достатъчно кратък,за да се ограничава в рамките на оскъдните и остарели познания.

НОВАТА КИНОЛОГИЯ
Ольга Кажарская
Президент IVDF
http://www.dogfriend.org/ivdf/en/

Превод: Красимир Цветанов
Какво представлява Новата Кинология?

Новата Кинология – това е кинологията в нейното най-развито състояние. Тя разглежда кучето от гледна точка на съвременната биология, като при това се изключват всички похвати за общуване с него, основани на модата, материалните изгоди и предрасъдъци. Това дава голямо преимущество, тъй като чрез нея се избягват проблемите и се създава основа за съвместен живот и сътрудничество между човекът и кучето.

Кучето и човекът са съществували повече от XIV века, благодарение на естествената социална връзка. Кучетата и днес помагат на хората, практически без специални тренировки. Освен това в Кинологията социалните способности на кучето оставаха дълго време недооценени. За основа в общуването с кучето се ползваха "инструкции" и народни предания. Стопаните и треньорите изискваха от него неща, които нерядко противоречаха на законите на биологията... Хората смятаха, че само командите са единственият път за комуникация, обучението – разучаване на команди, доброто послушание - безприкословно изпълнение пак на тези команди. Поведенческите "проблеми" се приписваха или на недостатъчно силно лидерство от страна на стопанинът, или на не добро обучение, или на "коварният" кучешки ум... Този подход неминуемо водеше до извода, че кучето не може да се възпита без то да се потиска.

Същност на Новата Кинология

Кучето и стопанинът създават пълноценно семейство. При това те са обединени от взаимното чувство на привързаността. Съвместният живот на стопанина и кучето се крепи на комуникациите, осъзнати и от двете страни, както и на грижите заради естествените нужди. За създаването на добра комуникация стопанина трябва да разчупи рамките на възприятията си и по такъв начин да се доближи до възприятията на кучето. Той трябва да се научи да разбира даже и едва забележимите му сигнали, за да е в състояние да реагира навреме.

Новата Кинология дава възможност стопанина да изразява емоциите и желанията си така, че те да бъдат достатъчно добре разбрани и предсказуеми в очите на кучето му. Това напълно изключва всякаква грубост и невнимателност. Грубостите водят до нарушаване на връзката с кучето, карайки го да се отдалечава от човек. Освен това то престава да "информира" за поведението си, което прави съвместният им живот проблемен. От друга страна кучето е подложено на стрес заради отсъствието на необходимата за него социална връзка, особено в съвременния свят, където то трудно би оцеляло без помощта му.

Добре изградената връзка с членовете на семейството създава в кучето чувство за принадлежност и доверие. Сигурният "гръб" повишава менталното му развитие и желанието за сътрудничество. Това сътрудничество не се ограниачва само чрез тренировки и създаване на необходимите навици, но и чрез обучението на кучето и запознаването с правилата и формите на поведение в семейството по естествен път – чрез социално обучение. В резултат на това, кучето настройва поведението си според желанието на стопаните си и променящата се обстановка.

Ако човек знае всичко това, вероятността от възникване на проблеми в поведението е значително по-малка, тъй като голяма част от тях са функция на физиологичните реакции от стреса заради условията на отглеждане, несъответсващи на физическите и ментални нужди на кучето, като – неподходящи грижи и лоша комуникация в семейството. Способността на кучето за самостоятелна интеграция в животът на семейството, без някакво специално обучение е забелязана отдавна. Но на тези случаи се гледаше по-скоро като на "щастлива" случайност.

Новата Кинология доказва, че самостоятелната интеграция на кучето е напълно естествено явление. Тя се крепи на същите биологични закони, на които всъщност се дължат взаимоотношенията в животинските общности.

СТАРА СХЕМА – НОВО СЪДЪРЖАНИЕ

Идеята на Новата Кинология може да се се стори позната. И все пак тя се отличава по комплексния подход, който липсва в традиционната Кинология. Комплексният подход стана възможен благодарение (на първо място) на появата на нови технически възможности за изследване в областите:

*изследване на стреса (стресовата реакция, травми, болка, адаптивни реакции)
* изследване на емоциите и аналитичните способности при кучето и други животни
*изследване на особеностите на възприятията при животните, в т.ч. кучето
*изследване на комуникативните способности при животните, в т.ч. кучето
*изследване на социалните структури в жовотинските общества, в т.ч. кучето
*изследване в областта на психологията на обучението
Въз основа на тези знания бяха създадени новата техника за общуване с кучето и работата с него.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Кой е създал Новата Кинология?
Новата Кинология е започнала създаването си в средата на XX век. В нейната основа са заложени изследванията от най-различни области :
Етология, невробиология, психология, социология и кинология.

Какво е мястото на Новата Кинология в световен мащаб?
Тя се развива, като кинологията основаваща се на потискането отстъпва място на кинологията, използваща естествената социална връзка с кучето. Смяната на парадигмата не се осъществява изведнъж, а според появата на новите резултати от изследванията и разработените нови методи на работа. Към даденият момент в много страни все още не е създадена окончателната версия на тази киноложка концепция, тъй като сведенията се натрупват и разпространяват неравномерно.
Затова треньорите и стопаните на кучета са принудени постоянно да актуализират знанията си."

Ето това се опитвам да обясня винаги, пишейки си с приятели.
Ако човек желае да разбере същността на Новата Кинология, то той ще трябва да се върне буквално години назад, преосмисляйки не само отношението си към своето куче, но и всичко написано от създателите на етологията.

Какво ни пречи да разбираме кучетата си – това трябва да залегне като основа на разсъжденията, ако наистина желаем да живеем в хармония с тях.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

"Във водещите държави като Швеция, Норвегия, Дания, страните от западна Европа, където новото ниво на кинологията се утвърждава, започват да променят още повече отношението към кучетата, като същевременно расте и броя на съвременните специалисти. В САЩ много треньори се стремят да се разделят с насилието. Това не винаги им се отдава, тъй като те традиционно ползват механични методи, без да вземат под внимание социалната същност на кучето. В много други страни има създадени отделни училища на Новата Кинология.

Може ли да има добри треньори незапознати с Новата Кинология?
Тя се основава на естественото междувидово общуване човек - куче. Добър треньор може да е всеки, който се старае да изгражда отношенията си с кучето върху дружбата и да го обучава посредством естествената мотивация. Работата на неподготвения треньор може да е ограничена, тъй като за успешното решаване на различни задачи са необходими знания.

Раликата между Новата Кинология и позитивната тренировка?
Новата Кинология често се бърка с "позитивната тренировка". Това я лишава от необходимото внимание, считайки я за нереална. Привържениците на така наречената "позитивна тренировка" остават на старото ниво ( механичното въздействие върху кучето) и така пропускат много страни от възприятията му. Затова те често са принудени да използват насилие, обяснявайки го просто като необходимост. Новата Кинология постепенно подменя концепцията на позитивната тренировка (позитивното обучение), тъй като се явява негово логическо развитие и продължение.

Проблемите при специалистите от старата школа.
Зоопсихолозите (кучешките психолози) не запознати с Новата Кинология както и треньорите от старата школа, не са в състояние да разберат психическите процеси при кучето - затова и не могат да вникнат в проблемите, техните причини и ефективно да ги отстранят. В много случаи той се потиска, а това води до нов. Други специалисти (които също са против насилието) не са в състояние да предвидят последствията от "корекцията" си и търсят решението в интернет.

Защо биолозите и ветеринарите не могат да са специалисти без доъплнителни знания и подготовка?
Кучешките психолози и зоопсихолозите често се определят и като човешки психолози, биолози и ветеринари. При това представителите на тези професии не получават необходимите киноложки знания по време на обучението си. Затова без специална подготовка, те в никакъв случай не трябва да се наричат професионалисти в областта на кинологията. В резултат на това психологията на кучетата се превърна в несериозна наука. Най-добрият път към постигане на опит и знания за кучето е, да се получи подобаваща квалификация чрез изучаване на Новата Кинология.

Кой е против Новата Кинология?
Много са хората общуващи с кучето заради собствена изгода, поддържане на социалния статус, или в опит към постигане на психично равновесие. Тези хора се придържат към кинологията основаваща се на насилие, тъй като тя е основен инструмент във тяхната връзка. Често те (хората) са източник на лъжливи сведения за кучето. Такива хора лесно могат да се отличат от представителите на Новата Кинология.

Как се познава един треньор от старата школа?
Според неговата идеология: приписвайки на кучето стремеж към доминиране в групата (респ. в семейството), приписване на склонност за непредсказуемост, агресия и т.н. Нежеланието да се отчитат емоции и аналитични способности на кучето.
Според практиката: използване на различни помощни средства за манипулиране на кучешкото поведение, строги и ел. нашийници, примки, халти, средства за т.нар. "анонимно" наказание, използване на методи за физическо или ментално потискане, причиняващи болка и прояви на страх (викове, рязко дърпане на повода, поваляна на земята, изолация, "игнориране" на лошото кучешко самочувствие, опити да се накара кучето да се подчини, дори когато това застрашава здравето му, неумело общуване, водещо до неприятни чувства.

Треньорите от старата школа може на думи и да са против не насилствените методи, но на практика ги използват, или се стараят поне да не са "толкова" извън рамките им.
Какво представлява "Приятел на кучето?"


Международният съюз "Приятел на кучето" (Догфренд; Dogfriend) Internationale Verein Dogfriend, IVDF – това е организация обединяваща собственици на кучета и професионалисти от различни страни, които живеят и работят с кучето на основата на Новата Кинология.

Съюзът е регистриран на 06.12.2011. във Виена (Австрия) под номер (ZVR-Zahl)772890723. Понастоящем членове на съюза са жители на Германия, Австрия, Латвия и Русия.

За основателите:

Олга Кажарская, психолог в училището на Тюрид Ругос, издател, Австрия.

Получавайки икономическо образование и специалист по мултимедия, реших да се подчиня на сърцето си и станах кучешки психолог. През 2008 г. завърших Академията по Психология на животните (ATN), към факултета "Кучешка психология", Цюрих (Швейцария). След това пристигнах във Виена и открих за себе си все още малко известното по това време направление в кинологията – училището на Тюрид Ругос. Това училище е идеология във връзка с общуването с кучетата, която най-добре отговаряше на представите ми.

Години изучавах работата на представителите на това училище и посещавах техни семинари. Едновременно с това Виена с нейните центрове за изучаване на кучешката психология и развита кинология, се оказа най-подходящото място за повишаване на моята квалификация.

Знаейки за липсата на качествена литература за кучета в Русия, реших да публикувам най-важните книги на руски, като по този начин обясня и на други интересуващи се новия подход. Работата в тази насока ме привлече и за това, че се явява естествено продължение на започнатото от мен още през 1999 г.,: с помощта на книги и друга практическа информация бях в състояние да защитя кучетата много по-ефективно от жестокостта. Дотогава това се постигаше единствено чрез призиви за хуманно отношение.

Витали Самагулнин, Австрия

Преводач, технически работник и голям любител на животните.

Юлия Богомолова, треньор, зоозащитник, Латвия.

Юлия Богомолова се отличава с природната склонност да разбира животните, да ги обучава и да им помага. Освен това тя е както много напорист човек, така и талантлив организатор. Благодарение на тези успешно съчетани качества, Юлия е сред първите кинолози от източна Европа, започнали работа на принципите на Новата Кинология. Професионалната дейност Юлия започва, когато е на 15 години, в приюта за животни в Рига. За 10 години работа тя е имала възможност да създаде съвременен приют, да организира информационна мрежа в цялата страна. През 2011 г. тя учредява Фондация за всестранна помощ на животните и техните стопани Save Our Life.

Юлия разказва за работата си : през 2008 г. започнах активно да изучавам различните аспекти на кучешката психилогия и да работя с проблемни кучета. Във Фондацията аз споделям знанията и опитът си натрупани през годините, организирам семинари, помагам на стопаните да разбират кучетата си, а на кучетата да разбират стопаните си, придобивайки нови навици и знания в процеса на работа. Основната цел на Фондацията – помощ за животните. А видовете и направленията й могат да са най-различни.
Какво представлява "Приятел на кучето"?

Международният съюз "Приятел на кучето" (Der Internationale Verein Dogfriend) – това е международна организация за тези, които живеят и работят с кучето, ръководени от принципите на Новата Кинология (http://dogfriend.org/ivdf/?cynology).

Регистриран във Виена (Австрия), днес съюза обединява участници от Австрия, Германия, Латвия и Русия.

Какво представлява "Новата Кинология"?

Новата Кинология – това е кинологията в нейното най-развито състояние. Тя се основава на съвременните научни знания, в това число:

*животинската комуникация

*реакциите, породени от стреса

*емоциите и когнитивните способности

*възприятията на кучето

*социалната същност на кучетата и човека

*взаимодействието между кучето и човека

*принципите на обучение

Новата Кинология не е просто дял от актуалната етология. Това е цялостна система, която обхваща всички страни на отношенията човек-куче и позволява напълно да се отрекат всякакви форми на насилие и принуда в ежедневието и работата с кучетата.

Защо е нужен съюзът?

Днес в много страни по света все още не е създадена окончателната киноложка концепция:

знанията се натрупват постепенно, разпространяват се неравномерно и като всяко ново нещо, срещат неразбиране. За да бъде създадена нова култура в отношението към кучетата са нужни хора със съвременни и дълбоки знания.

Подготовка, обучение и подкрепа на такива хора – това е главната цел на международния съюз Приятел на кучето.

Какво правим?

Нашият съюз беше създаден в края на 2011 г. Това беше съпроводено със сериозна работа:

зоозащитният портал "Приятел на кучето" (1999),

издателство Догфренд Паблишерс (2008) http://www.dogfriend.org/,

образователният център Dogfriend Center (2009) http://www.dogfriend.at/, и

други проекти http://dogfriend.org/ivdf/?projects.

Днес в рамките на съюза ние желаем да обединим усилията на различни хора в следните направления:

Информация

Съюзът дава възможност за придобиване на съвременни знания за кучетата – чрез литература, семинари и майсторски класове, международни контакти. Сред актуалните проекти са:

* издаване на статии, брошури, книги за Новата Кинология за стопани, треньори на кучета и зоозащитници

*обмен на специализирана киноложка литература на чужди езици

*създаване на Уикипедия за Новата Кинология

*създаване на форума http://www.dogfriend.org/forum/ със специални възможности за членовете на съюза

*организиране на семинари, майсторски класове, образователни курсове :
*** общи открити семинари с преференциални условия за членовете на съюза
*** закрити специализирани семинари само за членовете на съюза
*** подготовка на треньори с участието на известни специалисти на световно ниво

Помощ

Съюзът оказва помощ на стопаните и зоозащитниците във вид на :

*консултации със зоопсихолог

*препоръки от специалисти (зоопсихолози, ветеринари, треньори, зоозащитници)

*материална и информационна подкрепа на приютите и съвременните училища за кучета

Подкрепа

Новата Кинология е базирана на знанията за комуникациите ( в т.ч. междувидовите), нуждите и социалната същност на кучето. Тя представлява общуване и коопериране, които снижават до минимум нуждата от обучение. Новата Кинология разглежда кучето и човека като равноправни партньори, затова при нея няма място за насилие, принуда, мода или комерсиализация. Това я прави неприемлива за "професионалистите", които печелят от твърди (строги) и неетични методи на обучение.

Международният съюз "Приятел на кучето" подкрепя тези, които не могат да разберат начините на работа от привържениците на "старата школа".

Стоки

Неетичните методи на общуване с кучетата често са съчетани и с неетични стоки, предназначени за животни.

Много от тях са неетични по смисъла и замисъла на техните създатели (напр.: строги нашийници, електрошокови нашийници, примки, халти, коригиращи нагръдници и др.)

Друго – неетични заради непознаване на кучетата (парфюми, слънцезащитни очила за кучета, ролетъчни поводи, строги нашийници).

Съюзът помага на стопаните да намерят и изберат стоки за кучетата си, създадени от мислещи хора разбиращи ги (меки нагръдници, развиващи игри, удобни дрехи).

Кой взема участие?

Нашият съюз обединява различни хора. Ние сме:

Треньори, които не просто изключват насилието и потискането, но знаят че работата с кучето е нещо повече от "положително" обучение.

Зоозащитници, предпочели да изучават зоопсихологията и да направят зоозащитата по-ефективна, пред шумни и показни акции.

Специалисти по поведение,които постоянно актуализират знанията си за кучешкото поведение, хората и останалите животни.

Стопани на кучета, които желаят по-добре да разбират своите компаньони, да направят съвместния си живот по-комфортен и радостен.

Всички действителни членове на съюза са хора, активно популяризиращи принципите на Новата Кинология и създаващи нова култура в отношението към кучетата. Ние не търсим количество. За нас е важно качеството.

Затова каним http://dogfriend.org/ivdf/?membership нови членове на съюза – ентусиасти, открити за нови знания и готови да помагат на животните и хората.

За да се помага на съюза, не е задължително членство.
Бихме били щастливи на информационна подкрепа и дарения за реализирането на нашите проекти http://dogfriend.org/ivdf/?projects.

История на създаването

Съюзът е създаден на базата на международната зоозащитна инициатива "Приятел на кучето" и издательства «Догфренд Паблишерс» (Verlag Dogfriend Publishers).

"Приятел на кучето" винаги е виждал в мисията си мост, съединяващ зоозащитници от различни страни. Започвайки от 1999 г. "Приятел на кучето" оказва помощ на изхвърлени и пострадали животни в приютите на Русия,Германия,Испания и Австрия.
Интернет –портала "Приятел на кучето" беше един от първите в Русия, публикувал информация за положението на домашните животни, както и за положението на животните в различните отрасли на човешката дейност – в производството на месо, в козметичната индустрия, в развлекателния бизнес, в сферата на изследванията.

Създаването на портала стана възможно благодарение на информационната поддръжка на изявени международни организации "Tierhilfswerk Deutschland", "Tierschutzbund", "PETA-Deutschland", "Vier Pfoten-Austria", "VGT" (Австрия), «ВИТА» (Россия).

Дълго време "Приятел на кучето" оказваше помощ на емигрантите пристигащи в Германия с домашните си любимци и съдействаше при осиновяването на бездомни животни в немски семейства. "Приятел на кучето" оказваше информационна поддръжка на руските зоозащитници при създаването на първите руски приюти и установяване на зоозащитната работа в Русия.

По молба на руските колеги "Приятел на кучето" не еднократно се е обръщал към кметовете на руските градове, разяснявайки необходимостта от създаване на приюти и подкрепа на зоозащитните движения, доказвайки тази необходимост чрез примера и опита на западните страни.

Най-известната акция на "Приятел на кучето" беше представянето на 11 късометражни филма на руски език, свързана със защитата на животните (създадени от VGT eV, Австия). За дублажа на филмите "Приятел на кучето" отдели собствени средства, като след това ги разпространи напълно безплатно. Те получиха голям отзвук (особено сред младежта в Русия) и бяха показвани многократно на различни фестивали и по руската телевизия.

На 02.09.2008г. във Виена (Австрия) на базата на зоозащитната организация "Приятел на кучето" беше регистрирано едноименно издателство. Неговата задача е да публикува експерти от различни страни, в чийто трудове и изследвания е заложена като основа Новата Кинология - кинологията за съвременните открития в областта на биологията.

Новите знания създадоха съвършено нова база за отношенията между човека и кучето. Те дават възможност да се направи научно обоснована оценка на кучешкото поведение; доказват естествената възможност за безконфликтен живот; показват фаталните грешки, водещи към сериозни поведенчески проблеми, а така също предлагат ефективни методи на обучение и тренировки, напълно изключващи насилието.

В руско говорящите страни все още са разпространени насилствени методи на отношение към кучетата, основани в много случаи на предразсъдъци. В тази обстановка книгите на "Издателство Приятел на кучето" предизвикаха бурни реакции. За внедряването на новия подход, редакторите от издателството бяха принудени да водят разяснителна работа, да консултират стопаните и треньорите, да уеднаквяват и създават контакти между единомишлениците.

Опитвайки се да задоволи голямото търсене на качествена информация, издателството постоянно публикува статии и електронни брошури както на своите собствени ресурси ((на сайте и в новостной рассылке ), така и в средствата за масова информация (в с-ние "Светът на кучетата", чрез радио BBC-Русия и по руската телевизия).

Но процесът на образование в новата култура на отношение с кучетата върви не само на територията на бившия СССР, но и в много по-прогресивна Европа.

Изработените и вече затвърдени контакти в резултат на дванадесет годишната дейност, позволиха да се разширят рамките на работа на "Приятел на кучето" и съюза да започне международна дейност.

През 2009 г. беше създаден образователен център Dogfriend Center, където се провеждат семинари за специалисти и стопани на кучета от Русия и Австрия. Програмата им включва занятия със създателите на Новата Кинология от различни страни.

"Приятел на кучето" се оказа важен участник в международния процес формиращ новата култура на отношение към кучетата. Това доведе до създаването на Международния Съюз "Приятел на кучето" (Der Internationale Verein Dogfriend,IVDF).

За по-добрата пропаганда на идеите на "Приятел на кучето", през 2011 г. беше създадена концепцията ©Новая Кинология, даваща най-важните практически знания за кучетата като едно цяло.


buch    преди 77 месеца
4
Искам да попитам, дали Шон Елис общува със своите вълци по принципите на новата кинология.
Защото той отглежда в плен 3 вълка от 3 дневна възраст, но въпреки всичко, той ги учи как да бъдат вълци, и те остават диви.
И на всичкото отгоре, той използва "стари" техники като доминация и подчинение спрямо вълците, но въпреки това, те го приемат като член на глутницата, и водач на тази глутница.
На всичкото отгоре, тези вълци остават напълно диви, и когато правят опити със записани звуци от други глутници, тези 3 вълка действат и се държат както биха се държали всички диви вълци.

Та въпроса ми е
Първо - Шон Елис общували по принципите на Новата Кинология.
Второ - Как така отречените от експертите доминантно поведение и подчинение, са грешни, а Шон успешно използва именно тези техники, за да бъде водач на глутницата ?
buch    преди 77 месеца
4
Станислав Петров    преди 77 месеца
4
Аз исках да попитам, как точно става това създаване на пълноценно семейство.
Какво трябва да направи човек, за да учи кучето си по методите на Новата Кинология.
И какви са методите на новата кинология и с какво се отличава тя, и как човек може да я разбере най - лесно и да започне да я практикува ?!
Hundefreund    преди 77 месеца
3
BUCH,
Дайте някакви примери – аз не съм гледал нищо за Ш.Елис и не мога да коментирам.Но разликата е,че кучетата и вълците са различни видове,от там идва и разликата в строежа на глутницата и групата (човек-куче).

Hundefreund    преди 77 месеца
3
г-н Петров, НК не е нищо повече от естествения начин на общуване,без да се пренебрегват или променят биологичните възможности на кучето.Тук влизат породните особености,индивидуалните способности и не на последно място факта,че кучето не е подчинено,а социален партньор.


Асен Аролски    преди 77 месеца
2
Това, което аз знам за Новата Кинология, е че според нея, ( и според мен ) Кучето е приятел на човек, нещо повече - то е спътник, които живее щастливо с човека. И за да стане това, човек трябва да промени мисленето си за кучетата, да не мисли за тях като само за кучета и нищо повече. А като живи същества, носещи своите индивидуалности, както физически така и психически.
Надявам се Hunderfeund Да даде още конкретни примери за Новата Кинология, за да могат хората по - лесно да я разберат !
Hundefreund    преди 76 месеца
0
Какво да кажа след написаното от Асен?
В какво вярва обикновения стопанин – "...взех кученце на жена ми.Тя е добра ,а и какво толкова трудно намират някои в отглеждането?".
Това е пример,който можем да прочетем навсякъде.И след няколко
дни човека съжалява за решението си – напикано и минирано навсякъде,нощни "смени" защото кученцето не спи...Пази Боже ако се окаже,че покупката не е породиста...
Само това стига за да се опише живота на едно объркано същество,а той всъщност едва е започнал.
Бедата на стопаните е,че не се стараят да разберат кучетата си,а ги подлагат на всевъзможни изпитания,мислейки си че налагането на собственото им виждане за правилното ,ще проработи. И се започва с търсене на информация,треньори,съвети...
А никой не забелязва поведението на кученцето,защото (според мнозина "вещи" в кучкарлъка) не то ще каже кой командва!
На никого не прави впечатление,че кучето не е сред нас за да ни "завладява" или тормози, а за да живее и внася спокойствие.
Не трябва да се мисли,че без здрава връзка с него ще живеем без премеждия.Тя се основава на познаването на причините за поведението,характерните сигнали които го съпътстват,начините чрез които човек може да реагира на нуждите му.Ако това не е ясно,всеки път ще изникват все по-големи проблеми,а решаването им което в повечето случаи е грешно,още повече ще объркват кучето.
Въпросът за НК (Новата Кинология) набира от ден на ден по –голяма сила и единствено онези,които не желаят да загърбят предрасъдъците свързани с вече остарели схващания,няма да са в състояние да го проумеят.
Аз пиша тук,защото се познавам с А.Аролски и виждам как той се старае да учи и "проповядва" правилното отношение към кучетата.
За да се развие темата (ако има желаещи ),който желае да пише какво го обърква ,пречи,или не разбира (давайки примери с кучето си) в общуването.

Асен Аролски    преди 76 месеца
2
Благодаря, за всичко което каза относно мен : )

Ще се опитам да пресъздам Новата Кинология през своите очи, и да се опитам да бъда по - конкретен и по - изчерпателен.
Когато някой ме попита - " Какво куче да си взема " - аз винаги отговарям с въпрос - " Защо, искаш да си вземеш куче ? "

Отговорите са различни, и много често хората НЕ знаят за какво искат да имат куче. Някои искат приятел, други искат просто да имат куче.
Хората тотално НЕ разбират, че кучето НЕ Е ВЕЩ ! То е живо същество. И като живо същество, то има чувства и нужди. Много хора казват, ама то е просто куче.

Това НЕ Е ПРОСТО КУЧЕ, На първо място е Живо ! То не е играчка, не е забавление, не е украса, не е Вещ, То е живо същество с нужди.
Друго което хората си мислят, е че след като са взели куче, то ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да ги слуша. А дали товa e правилно може да спорим дълго време.
Факт е, че кучето така и хората не се раждат научени. Но за разлика от хората, кучето е родено да служи на човек, затова е създадено. Означава ли това, че човек трябва да се гаври, да тормози, да издевателства над тези животни. НЕЕЕЕ !
Човек, които не бие кучето си, не винаги означава, че той не го тормози.
Извеждането на разходка за 10 мин. е тормоз, ходенето само на повод е тормоз, изолацията в клетка или на синджир е тормоз !
Тук идва парадокса, кучетата всеки път прощават на хората за тези изтезания. Кучето може да не яде 3 дена - 5 дена - 1 седмица, но пак ще се радва като види стопанина си ! Кучето може да стои по цял ден у дома, да не излиза, да не се разхожда и пак ще се радва на стопанина си.

Хората трябва да разберат нещо много важно, че кучето е дори по - голяма отговорност от отглеждането на дете. Защото ако едно дете прохожда на 1 година, то куче на 1 година е тийнейджър, ако едно дете на 2г. почва да говори, то куче на 2г. е зрял индивид.
Така, както хората не се раждат научени, същото се отнася и за кучетата. И ако възпитанието на човек е образно в първите 7 години от неговият живот. То средната продължителност на кучетата е 10 - 12г.
И всичко това означава, че когато човек взима куче, той трябва да е на ясно с какво се захваща. Да има знания за нуждите на кучето.Затова как трябва да се държи с него. Защото този човек, има буквално броени месеци, за да възпита това куче, за да не се превърне в заплаха за някого лошото или никаквото възпитание на дадено куче. И ако една болонка не представлява опасност за човек,
Немска Овчарка или Ротвайлер, може да бъдат много опасни.
Затова, моля всеки които иска да си вземе куче, моля Ви потърсете информация, говорете със специалист, съберете колкото можете повече информация за всичко що се отнася до кучето, защото ако не протече правилно възпитание още от самото начало на живота на дадено куче, последиците може да бъдат сериозни и за стопаните и за кучето.

А що се отнася до Новата Кинология, тя представлява връзката между човек - куче в най - чистият й вид. Без издевателство над животното, без тормоз, без гавра. Живот като приятел, живот като другар, живот изпълнен с щастие, което е споделено. И както човек може да бъде щастлив в компанията на едно куче, така и кучето може да бъде щастливо в компанията на човек. Има безкрайно много примери за това, как кучето би дало и дори рискува или дава живота си за човек, ЗАЩО ? Защото тази връзка, която Новата Кинология "проповядва" прави именно това - постигането на Възпитание, Уважение и Любов от страна на кучето към човека, без да има нужда човек да наранява, обижда, нагрубява, тормози ТЕЗИ НЕВЕРОЯТНИ СЪЩЕСТВА !

Не е случайно, че кучето е най - добрият приятел на човек ! Но човек трябва да заслужи това, това приятелство не идва даром, то не е задължително, то не идва с придобиването на кучето. Това приятелство идва само и единствено тогава, когато кучето вярва и се доверява на човека до него, а това доверие и тази вяра се заслужават ! Те се постигат със заслуга. Те се постигат с начина, по които ние хората комуникираме с кучета, с нашето поведение, и с това как ние общуваме с тях.
Hundefreund    преди 76 месеца
2
Искам да кажа,че Асен от близо месец е поканен за регистрация във форума на IVDF,лично от Олга Кажарска.
За съжаление той (форума)поне засега е закрит и правото да пишат в него придобиват хора,единствено след препоръка....
Но който се интересува може да чете от www.dogfriend.org
buch    преди 76 месеца
3
Ами Шон Елис, успешно отглежда 3 вълка, в плен от 3 дневната възраст.
Но удивителното при него е, че той успява да ги възпита като диви вълци с невербалният език, които използва за комуникацията си с тях.

Това, което той прави е прецедент в световен мащаб ! Никой до сега не е отглеждал в плен вълци, от толкова ранна възраст и те да останат диви.
Той постига това, чрез невербална комуникация, и ги възпитава така както би ги възпитал възрастен вълк. Тези вълци успешно разпознават всички видове вълчи вой ! И самите те могат да използват всеки вид вълчи вой според създалата се ситуация.
Най - интересното е, че той не само е част от глутницата, но е и лидер на тази глутница. Налага се да замине за известно време ( мисля, че бяха 2 седмици ) и когато се върна, всичко беше коренно различно. Вече не беше водач на глутницата, не беше лидера. А беше подчинен, йерархията беше променена.
Искам ако не друго, то поне да ми обясните, понеже на много места съм чел, че йерархия между човек и куче/ човек и вълк не може да има, защото са различни видове !?! Но ето че е възможно. Това, го прочетох в един друг сайт, и автора на това твърдение беше г-н Н.Атанасов. И Във въпросния сайт видях и видеото, което ме накара да питам.
Та ако може да ми обясните как този човек е постигнал тази йерархия, и защо при кучетата да не може да се постигне при положение, че 99,8 % от ДНК - то на кучето е еднакво с ДНК-то на Сивия Вълк !?

Като искам да подчертая, че Шон Елис доколкото видях във филма, нито веднъж, не си позволи физически да се опитва да мачка вълците ?! И значи ли това, че може да има йерархия без да има физически тормоз !?
А под физически тормоз визирам, това че някои хора мачкат кучетата си на земята, докато не им се подчинят, използват ток, антилай нашийници и тн.
Когато използвате нашите услуги, Вие приемате, че използваме „бисквитки" и други подобни технологии за подобряване и персонализиране на нашето съдържание, за анализиране на трафика, за показване на реклами и за защита от спам, зловреден софтуер и неразрешена употреба. Научете повече.