Условия за ползване


ОБЩИ УСЛОВИЯ

    Настоящите общи условия уреждат отношенията между "Хелп.БГ" ЕООД- София, ЕИК: 175003513, гр.София, бул. "Сливница" 193, и лицата- ползватели на услугите на сайта www.lapa.bg.
   
; Lapa.bg е социален сайт за домашни любимци с малки обяви. Lapa.bg е собственост на "Хелп.БГ" ЕООД. В настоящите Общи условия ""Хелп.БГ" ЕООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие- сайта lapa.bg.
    Всяко лице, което е заредило на браузъра си lapa.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на lapa.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.
    Ползвателите на услугите на lapa.bg се съгласяват да получават емайл известия от сайта.


Правила за публикуване на обяви във lapa.bg:

    Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български.
    Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики или райони.
    Забранено е предлагането на една и съща стока или услуга описана по различен начин и снимки.
    Забранено е публикуването на информация не касаеща сферата на животните.
    Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика. Обяви неотговарящи на съответната рубрика ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор.
    Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за състояние, произход, марка или производител.
    Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието. В това число телефони, уеб адреси, скайп и др.
    Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
    Забранено е публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание .
    Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.
    Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни) без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.
    Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел.
    Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви.
    Забранено е приканването към регистрация в други сайтове.
    Забранена е директната, нерегламентирана реклама - http://www.lapa.bg/news/4459
   
; Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.
    Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки. Ако предлаганата стока не е налична или има някакви допълнителни условия за нейното закупуване, това трябва изрично да е посочено в текста на обявата.
    Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви за животни е забранено ползването на снимки свалени от интернет. Задължително е качването на поне една собствена снимка.
    Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики обявите ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.
      Обявите се публикуват за срок от един месец. Обявите се архивират автоматично в профила на потребителя, ако през този период не бъдат обновени. С всяко обновяване на обявата се подновява нейния срок. Потребителят може и сам да спира свои обяви.
      Забранено е триенето (архивирането) на обяви и повторното им публикуване с цел да бъдат качени най-отпред. За повторно публикувани се считат и обяви, на които е променен текста и/или снимките , но се отнасят за същите стоки и услуги, както и изтритите (архивираните). Такива обяви ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.
    Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост,  включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки(реплики), пиратски стоки(стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка(включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува.
    "Хелп.БГ" ЕООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и информация. Цялата отговорност за верността и актуалността на информацията се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че не се съдържа подвеждаща информация.
    Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват съдържание без предупреждение, да изтриват снимки когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Да блокират профили на потребители, срещу които има основателни оплаквания.
      С приемането на настоящите Общи условия лицата- ползватели на услугите на lapa.bg декларират, че ще използват системата за доставки единствено за сделки, осъществени чрез сайта.

    При възникване на основателни съмнения, че системата за доставки е използвана за сделка, която не е осъществена чрез сайта lapa.bg, начислените рейтинг точки и съответните бонуси за тях могат да бъдат отменени.

 
Общи разпоредби

    Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Хелп.БГ" ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
    "Хелп.БГ" ЕООД  си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
    За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.
    Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и "Хелп.БГ" ЕООД  се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.


Когато използвате нашите услуги, Вие приемате, че използваме „бисквитки" и други подобни технологии за подобряване и персонализиране на нашето съдържание, за анализиране на трафика, за показване на реклами и за защита от спам, зловреден софтуер и неразрешена употреба. Научете повече.